MŠ Planetka

Školní rok: září 2022 – srpen 2023

Počet tříd a dětí:

Jedna třída s maximálním počtem dětí 24.

Třída je smíšená jak Montessori třídy bývají, pro děti ve věku 3-6 let a rozdělená do Montessori oblastí.

Abychom zachovali kontinuitu, posloupnost a mohli poskytnout dětem veškeré Montessori předškolní vzdělávání, realizujeme 5tidenní docházku.

Hlavní vzdělávací blok probíhá dopoledne, učíme tím děti pravidelnosti a řádu.

Rodič-dítě-průvodce:

Podle zájmu rodiče a po domluvě s průvodcem (učitelem) jsou rodiči umožněny konzultační třídní schůzky, při kterých rodiči zodpovíme veškeré otázky ohledně jeho dítěte a jeho pobytu ve školce.

Rodič obdrží informace podle Záznamového archu jeho dítěte a má možnost zúčastnit se náhledové hodiny.

Provoz Montessori MŠ probíhá v době od 7:00 do 17:00

7:00 – otevření školky

Nejpozději do 8:00 příchod všech dětí do školky

8:00 – 10:45 Montessori blok/prolínání (v tomto čase bude probíhat i dopolední svačinka)

10:45 – 11:45 pobyt venku/prolínání

11:45 – 12:30 oběd/prolínání

12:15 – 14:30 odpočinek po obědě / jen děti, které budou spát

12:30 – 14:45 tichá tvořivá část s dětmi, které nebudou chodit spát

12:45 – 13:00 vyzvedávání dětí po obědě

14:15 – 15:00 odpolední svačinka/prolínání

Od 15:00 odpolední vyzvedávání dětí

Odpolední program vychází potřeb a přání dětí (takže někdy jsme ve třídě, někdy na zahradě).