Červnový výlet Planetky do knihovny aneb budu malý čtenář

28. 6. 2024

Děti navštívily knihovnu v dětském oddělení v Místku. Shlédli jsme krásný divadelní příběh O ztracené sovičce, děti rozvíjely slovní zásobu, odpovídaly na otázky paní knihovnice a společně jsme pak strávili čas předčítáním různých knih , které se dětem líbily. Výlet jsme zakončili pobytem v sadech Bedřicha Smetany.