Děti z Planetky nakupují

12. 7. 2023

Dnešní den se děti z naší Planetky vypravily do chovatelských potřeb nakoupit pro našeho králíčka Chloupka granule. V prodejně si děti všechno zařídily samy i včetně zaplacení. Naučily se oslovit paní prodavačku bez ostychu. Předem si rozmyslely co a kolik koupit, rozpoznaly jednotlivé mince a bankovky a dokázaly jimi zaplatit. Učíme děti zvládnout běžné životní situace 🙂 Rádi bychom touto cestou všichni poděkovali rodičům, kteří pořídili králíčka dětem do školky, včetně klece a finančního příspěvku na potřeby pro něj.