Plavecký výcvik ve Fryčovicích

2. 12. 2023

Plavání je nejen skvělým způsobem zábavy, ale také velmi důležitou dovedností pro každého. A co je lepší než začít se učit plavat již v raném věku? Plavecký kurz pro děti je skvělou příležitostí, jak seznámit malé plavce s vodou a naučit je základům plavání. I naše Planetka začala plavecký výcvik. Každý týden jezdíme objednaným autobusem do Fryčovic a těšíme se na plavání. V šatně míváme veselo, procvičujeme mluvidla, hrajeme hláskové hry a rozvíjíme správné návyky k budoucímu psaní.
Dětem se věnují 2 instruktorky, které upřednostňují tyto techniky:
1. Ponořování: Instruktorky pomáhají dětem překonat strach z ponoření do vody. Postupně děti získávají sebejistotu a učí se správně dýchat při ponoření.
2. Plavání na břiše a na zádech: Děti se učí správnou polohu těla při plavání na břišku i na zádech. Instruktorky jim ukazují správné techniky nohou a paží, aby se děti mohly pohybovat ve vodě co nejefektivněji.
3. Potápění se: Potápění je další důležitou dovedností, kterou si děti osvojují. Instruktorky je postupně trénují, jak se potopit do vody a jak se vynořit.
4. Plavecké pomůcky: V plaveckém kurzu se často používají různé plavecké pomůcky, jako jsou plavecké desky, kruhy nebo plavecké pásy. Tyto pomůcky dětem pomáhají získat sebejistotu ve vodě a postupně rozvíjet své plavecké dovednosti.
5. Hry a zábava: Kromě tréninku základních plaveckých dovedností se v kurzu také věnuje čas různým hrám a zábavě ve vodě. To pomáhá dětem udržet zájem o plavání a vytváří příjemnou atmosféru učení.
Tyto techniky jsou navrženy tak, aby dětem umožnily postupně se učit plavat a získávat důvěru ve vodní prostředí. Plavecké průvodkyně se věnují individuálním potřebám a schopnostem každého dítěte, aby zajistily efektivní a bezpečný plavecký vývoj.
Na závěr děti čeká velká odměna – vířivka 🙂