Velikonoce v Planetce

11. 4. 2023

Před Velikonocemi jsme si s dětmi povídali o tom, co znamená modré úterý, škaredá středa nebo jak s Velikonocemi souvisí křížová cesta. Na vyobrazení posledních dnů Ježíše Krista jsme se byli podívat v kapličkách okolo kostela navštívení Panny Marie. Měli jsme štěstí, pan farář nás pustil podívat se dovnitř. Děti si se zájmem prohlížely obrazy, sochy, oltář, varhany, zajímalo je, co se dělá ve zpovědnici a popisovaly každé vyobrazení s Ježíšem. Posléze se v Planetce konaly Velikonoční dílničky. Pro rodiče a děti byly připraveny kreativní činnosti, dekorování vajíček, látkových zápichů nebo dokonce pletení pomlázky pro tatínky. Děkujeme za společné tvořivé odpoledne.