Zápis do prvního ročníku

8. 3. 2023

Zápis nových prvňáčků pro školní rok 2023/2024 proběhne v termínu

5. 4. 2023  a 12. 4. 2023.

Žádost o přijetí (viz. dokument ke stažení – Žádost o přijetí k základnímu vzdělání ) nám vyplněnou doručte v termínu nejdříve

od 1. 4. 2023.

Po doručení žádosti budete pozváni na konkrétní termín a hodinu. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a z dalších činností s dítětem. V pozvánce obdržíte také osobní identifikační kód dítěte.

Těšíme se na nové děti :-).

Vaše Planeta