Adventní dílny s Měsícem

21. 11. 2022

Pátek 11.11. začal ve třídě Měsíc povídáním o sv. Martinovi, poslechem legendy a následnou prací. Po svačině žáci vyrazili do SVČ Klíč a tam se dali do tvoření… Vyrobili si baňku, andělíčka, vánoční přání, kalendář a to vše si odnesli ve své dárkové tašce. Tento příjemný den umocňovalo krásné slunečné počasí a Martina na bílém koni se děti nedočkaly.