Doba kamenná

9. 12. 2019

Ve druhém trojročí si povídáme o době kamenné. Děti už vědí, že ji dělíme na starší (paleolit), střední (mezolit), mladší (neolit) a pozdní (eneolit). V dnešní lekci jsme se zaměřili na zásadní změny v životě pravěkých lidí, které přinesl přechod k zemědělskému způsobu života v mladší době kamenné. V rámci dílen se jedna skupinka žáků pokoušela napodobit paleolitické jeskynní malby, zatímco druhá skupinka z keramických střepů rekonstruovala neolitickou nádobu do původní podoby.