Ekocnetrum Hubert na Hukvaldech

12. 6. 2023

V pátek 9. června třídy Venuše a Země navštívily ekocentrum Hubert na Hukvaldech. Děti si dopoledne zahrály na průzkumníky v půdním světě. Během vzdělávacího programu se seznámily s názvy půdních bezobratlých živočichů, jako je larvěnka, svinule, stonožky, mnohonožky, stínka aj., z čeho vznikla půda a jakou roli hrají rozkladači. Půdní vzorky, které si samy odebraly, pak prozkoumaly v laboratoři pomocí speciální mikroskopické techniky.