Klub pro předškoláky

14. 9. 2023

Budoucí žáky Planety pro školní rok 2024/2025 zveme do Klubu pro předškoláky, ve kterém se děti postupně seznámí s prostředím školy, s našimi průvodci prvního trojročí, s pomůckami a také se svými budoucími spolužáky. Dítě má možnost se připravit na školní docházku dle našeho Školního vzdělávacího programu „TVOŘÍME SVOU PLANETU“ a seznámit se s přístupem Montessori. Klub povedou průvodci Romana Menzelová a Petr Konůpka.

Děti se budou setkávat pravidelně každé pondělí od 15:00 do 16:00 hodin ve třídě Slunce.

Začínáme v pondělí 2. října 2023 a poslední setkání proběhne 25. března 2024.

Poplatek ve výši 3300 Kč (22 setkání) zaplaťte prosím do 9. 10. 2023 na číslo účtu školy: 5500717 / 5500, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR a do zprávy pro příjemce napište: Klub pro předškoláky a jméno dítěte. Více informací se dozvíte zde: https://www.skolaplaneta.cz/prijimani-deti/

Pro přihlášení prosím vyplňte tento FORMULÁŘ a těšíme se na viděnou! 😉