Letní pobytový tábor

8. 7. 2022

První červencový týden děti prožily úžasný pobytový tábor v Krásné. Každý z týmu, který s dětmi pracoval, jim předal část svých zkušeností. Vedoucí tábora Kofi učil děti, jak se orientovat v přírodě, Ben je naučil poznávat stromy a rozdělávat oheň, Eliška dětem předala své znalosti o zvířatech, Maty byl bavičem tábora a Jakub jim předal znalosti z dechových cvičení. Tereza dělala vše pro to, aby byly děti zdravé a Renča s Katkou excelovaly v kuchyni a vařily jim jídla, za které by se nemusel stydět leckterý michelinský kuchař.
I přes pár kapek se všem podařilo vyjít na dva delší výlety. Jednou na horu Kyčeru a podruhé k řece Morávce, konkrétně do okolí národní přírodní památky Skalické Morávky.
Děti byly zapojeny jak do programu, tak do údržby tábora. Každý den mělo jedno družstvo službu v kuchyni. Děti topily v kamnech, chystaly jídlo a iniciativně se staraly o umývání nádobí i každodenní úklid kuchyně.
Letní tábor byl volnější, aby měly děti prostor samy na sebe a mohly navázat pevnější vztahy se svými spolužáky i vztahy nové, s dětmi, které byly na táboře jako kamarádi některého z našich žáků.