Mediální výchova v Planetě

22. 2. 2024

Žáci druhého a třetího trojročí se od září vydali na cestu Akademie mediální výchovy s lektory z faketicky.cz. V deseti setkáních se ponořují do světa mediální výchovy, informační gramotnosti a kritického myšlení. Děti se nechaly pohltit diskuzemi, které prolínají hry, videa a různé aktivity. I když jsou témata náročnější, žáci projevují zjevný zájem, aktivně se účastní, diskutují, připravují scénky a kladou zkoumavé otázky. V průběhu setkání si osvojují důležité dovednosti, jako je ověřování informací, práce se zdroji, porozumění fungování sociálních sítí, bezpečné pohybování v online prostředí, a dokonce i identifikaci mentálních zkratek a argumentačních chyb. K tomu všemu přišli v rámci rozpoznávání rozdílů mezi nenávistným komentářem a konstruktivní kritikou s originálním nápadem na společnou zprávu pro českou influencerku, který následně realizovali přímo v rámci jednoho z workshopů.