Mlži

6. 11. 2019

Minulý týden se žáci všech ročníků seznámili s bionomií mlžů a jejich ekologií a naučili se poznávat druhy, které u nás můžeme ve vodním prostředí nalézt. Na prezentované pitvě škeblice asijské (Sinodonta woodiana) si prohlédli anatomii mlže.