Na návštěvě v 19. století

22. 2. 2020

Začátkem února jsme se s žáky 2. – 6. třídy přenesli zpět do 19. století, kdy lidé jezdili v kočárech, bryčkách nebo na saních. V muzeu Na Větrné hůrce jsme si prohlédli předměty z každodenního života dospělých i dětí z bohatých rodin. Dozvěděli jsme se o poměrech, které panovaly v dobách, kdy ještě v bohatých rodinách sloužili vozkové, chůvy, čeledíni a jiné služebnictvo. Zjistili jsme také, jak se tehdy žilo chudým lidem. K vidění byly již zmíněné dopravní prostředky, přes sto druhů historických kočárků, nepřeberné množství panenek i jiných dobových hraček, deštníky, šaty, nádobí, hudební nástroje, zemědělské náčiní a jiné předměty z 19. a 20. století. Ke každému z předmětů, který nás zaujal, nám podala paní majitelka vyčerpávající informace: k čemu sloužil, kdo jej do muzea přinesl, často znala i osobní příběhy lidí, kteří předmět vlastnili. Poutavý výklad děti nadchl a inspiroval je k dalším otázkám. Dvě hodiny v muzeu utekly jako voda. Přes pole a louky jsme se poté přesunuli do Janovic, kde nás pohostila paní učitelka Markétka. Prožili jsme opravdu pěkný den.