Příběh o vzniku písma a další

5. 11. 2019

Připojujeme opět několik novinek z dění u nás ve škole.

Minulý týden navštívili prvňáčci městskou knihovnu v rámci projektu „Pasování na čtenáře“, který bude realizován i dále v průběhu školního roku. Pro starší děti si žáci připravili přednášku o Indii, kterou nedávno navštívili. Měli jsme možnost se seznámit s místním oblečením, zvyky, památkami, měnou, výrobky a např. jsme ochutnali také přivezený čaj Darjeeling.

Včera byla pro děti z prvního trojročí připravena přednáška o práci příslušníků Policie České republiky. Paní policistka dětem pověděla o tom, jaké úkoly policie plní a jak policisté prokazují svou příslušnost k policii ostatním lidem. Potom děti seznámila s náplní práce policistů na různých pozicích – čím se zabývá např. operační důstojník, dopravní policista, kriminalista, kriminalistický technik, pyrotechnik, policejní psovod, pilot letecké služby nebo těžkooděnec. Povídání vzbudilo zájem dětí a ty pak paní policistku po přednášce zahrnuly svými dotazy.

Dětem jsme také představili 4. Velký příběh – O vzniku písma. Přenesly se díky němu do dávných dob, aby si mohly znovu projít cestu od nejstarších kreseb a maleb v jeskyních, přes hieroglyfické písmo starých Egypťanů, klínové písmo Sumerů, až po první abecední systémy Féničanů, Řeků a Římanů.