Ohlednutí za letošním táborem

12. 8. 2020

V létě jsme se s dětmi opět vypravili na tábor. Po loňském pobytu na farmě u koní jsme tentokrát strávili týden na tábořišti u potoka Budišovka. Vydali jsme se po indiánské stezce, na které jsme se naučili mnoho nových dovedností. Pozorovali jsme přírodu včetně např. raka říčního (nalezli jsme mj. jeho svleček), spousty druhů motýlů, rostlin …

Hry v přírodě, kytara, ukulele, zpěv, společné vaření, komáři, táborové ohně, smích, tvoření i vzájemné sdílení, to vše byl letošní tábor :-).