Pasování

1. 7. 2022

Letos poprvé jsme v Planetě pasovali děti do 2. a 3. trojročí.  Slavnost se konala v arboretu poslední úterý tohoto školního roku. Od září už budou letošní třeťáčci  navštěvovat 2. trojročí. A tak je děti ze třídy Země (jejich budoucí spolužáci) slavnostně přivítali. Rozroste se i 3. trojročí, kam jsme uvítali naše šesťáky.