Planeta bojuje za záchranu planety : „stop palm oil“

17. 5. 2023

Dne 29. dubna děti naší školy uskutečnily dobročinnou akci zaměřenou na šíření osvěty o negativních dopadech průmyslu palmového oleje. Součástí aktivity byl i prodej vlastnoručně vyrobených předmětů a rozdávání letáčků s informacemi o tom, jak každý z nás může pomoci zmírnit globální dopady používání palmového oleje. Dětem se podařilo vybrat 3 521 Kč, částka bude odeslána do nadačního fondu CCBC – České koalice pro ochranu biodiverzity https://ccbc.cz/projekty/ .
Pokud byste měli chuť také podpořit tyto aktivity, nejbližší příležitost bude 18.května na školní akci – smažení vaječiny.