Projektový den MS PAKT zaměstnanosti

5. 12. 2022

Třída Země se dnes zúčastnila projektového dne MS PAKT zaměstnanosti, který je zaměřený na sebehodnocení a sebepoznání, které dětem pomůže při výběru střední školy a povolání.