Roboti ve škole

22. 10. 2019

Minulý týden jsme se s dětmi zapojili do projektu Meet and Code. V rámci seminářů se děti seznámily se základy programování robotů a objevování možností jejich sestavení i jejich pohybů. Děti měly možnost projít si celým procesem – seznámení se se stavebnicí, sestavení robota, ověření jeho funkčnosti a případné nalezení a odstranění chyby a objevování ovládání a kódování pohybu robota. Děti byly vtaženy do aktivity, opravdu je to bavilo a těší se na další pokračování v průběhu školního roku. Je to úžasný prostor pro vzájemnou spolupráci a učení se navzájem. Do projektu jsme se zapojili díky společnosti Lumpíkov z.ú. – děkujeme :-).