Vánoční zpívání pro rodiče

15. 12. 2022

V adventním období jsme společně s dětmi připravili pro rodiče vánoční zpívání nejen s ukulelem. Děti upekly perníčky, nachystaly kokosové kuličky i čaj k příjemnému poslechu za svitu stromečku a plamínků světýlek. Děkujeme, že jste se přišli podívat, děti i my jsme měli velkou radost.