Výprava do Olomouce

2. 3. 2020

Žáci z druhého trojročí přišli s nápadem, abychom se vydali do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde právě probíhá výstava unikátního archeologického nálezu – originálu opukové hlavy z Mšeckých Žehrovic, která je datována do mladší doby železné a je vystavována jen výjimečně. Vzhledem k tomu, že jsme se v posledních týdnech věnovali v dějepisu právě době železné a době římské, výletu jsme neodolali a s pomocí dětí naplánovali cestu. Rozhodli jsme se zároveň navštívit ještě i výstavu s názvem „Největší záhady světa“, kde byl pro žáky připraven interaktivní program. Poté, co si poslechli krátký výklad o exponátech, rozdělili se do tří skupin. Každá skupina zkoumala některý z nálezů a luštila šifry, které jí o něm měly prozradit více. Na závěr žáci své poznatky prezentovali na „archeologické konferenci“. Úkolů se všichni zhostili zodpovědně a pracovali se zaujetím.