Zahradní slavnost

25. 6. 2021

V pondělí 21. 6. jsme v parném horku prožili konečně společně s rodiči, dětmi a celou Planetou pestrou Zahradní slavnost. Kluci a holky z Planety školní zahradu náležitě vyzdobili pestrobarevnými fáborky, nápisy a textovými pozdravy pro návštěvníky. Děti si pro hosty přichystaly česko-anglické divadelní představení a skvělý koncert hráčů na ukulele, bubínky a další doprovodné hudební nástroje. Obecenstvo mělo připraveno texty, takže se přidalo svým zpěvem ke všem protagonistům. Příjemnou tečkou programu byl zpěvák a hudebník Milan Cyrus. Průtrž mračen přišla téměř ve stejné minutě, kdy jsme naše zahradní posezení ukončili. Tak zase za rok!