ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

20. 2. 2024

Zápis nových prvňáčků pro školní rok 2024/2025 proběhne v termínu 3., 5. a 8. dubna 2024

Žádost o přijetí (viz. dokument ke stažení – Žádost o přijetí k základnímu vzdělání ) nám vyplněnou doručte v termínu nejdříve od 1. 4. 2024.

Po doručení žádosti budete pozváni na konkrétní termín a hodinu. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a z dalších činností s dítětem. V pozvánce obdržíte také osobní identifikační kód dítěte.

Těšíme se na nové děti 🙂