Zkoumáme napětí

20. 2. 2020

Během včerejšího setkání s vědou si žáci vyrobili zdroj stejnosměrného proudu za pomocí citrónu, železného hřebíku a měděného drátu. Takovýto zdroj dokáže dát napětí až 0,4 V, což si žáci ověřili voltmetrem. V druhé části pokusu se jim za pomocí sériového zapojení „citrónových monočlánků“ podařilo rozsvítit LED diodu.