Zooplankton

19. 5. 2023

Minulý týden v pátek se třídy Venuše a Země vydaly do přírody. Naším cílem byla nádrž Košice ve Staříči. Po cestě u vodního toku Vodičná jsme si vyzkoušeli odběr makrozoobentosu. Nalovený materiál jsme na místě přebrali, zafixovali a uchovali tak na pozdější zkoumání. Ve zbytcích lužního lesa jsme si všímali rostlin bylinného patra. Na pokáceném pařezu dubu jsme zjistili jeho stáří, začal zde růst už na konci 1. světové války. Nádrž se v současné době vypouští a tak jsme měli možnost vidět vstupy do nor bobra evropského nebo velké množství lastur velevruba malířského a škeble říční. Bobra jsme nezahlédli, ale našli jsme jeho novou hráz na přítoku do nádrže. Vyzkoušeli jsme si i odběr zooplanktonu vrhací sítí. Veškerý nalovený materiál jsme si tento týden prohlédli pod binokulární lupou nebo mikroskopem a pokoušeli se nakreslit vybrané organismy se všemi detaily.