Jak se u nás učí

Podporujeme přirozené nadání a zájem každého dítěte

Inspirujeme se zejména Montessori pedagogikou

Připravujeme děti na reálný život

Svobodně a zodpovědně

Vkládáme dětem do rukou svobodu a zároveň zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, včetně důsledků, které jsou následkem jejich jednání. Přestože každý putuje na své cestě svým tempem bez obav ze srovnávání s výkony ostatních a určuje si svůj směr, všichni se pohybují v rámci vytvořených pravidel a hranic, které jsou definovány školou, životními hodnotami a vzájemnou komunikací. Vše tvoříme společně s dětmi proto, aby věcem, situacím, rozhodnutím i důsledkům rozuměly. Děti vzděláváme ve věkově smíšených skupinách. Při učení si vzájemně pomáhají, inspirují se a spolupracují.

Klíčové lekce a názorné pomůcky

Na každý den je připravena nabídka tzv. Klíčových lekcí, které připravuje průvodce (učitel).  Na lekci představí konkrétní téma nebo pojem s cílem probudit u dětí zájem. Poté následuje samostatná práce žáků. Děti mají k dispozici propracované zejména Montessori pomůcky napříč vzdělávacími oblastmi. Využíváme však také pomůcky, které vzniknou na základě potřeb dítěte a které sami vyrábíme nebo se inspirujeme jinými vzdělávacími metodami. V knihovně najdou žáci také pestrou nabídku knížek, encyklopedií a časopisů, které děti inspirují ke zkoumání, bádání či přemýšlení. Výstupy a výsledky bádání prezentují ostatním. Spolužáci či průvodci poskytují dětem zpětnou vazbu.