Projekty

Probíhající projekty

ODBORNÁ MULTIFUNKČNÍ UČEBNA VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÉ REALITY NA ZŠ PLANETA

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávací infrastruktury prostřednictvím vytvoření multifunkční učebny virtuální a rozšířené reality.

ŠABLONA I OPJAK - ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ PLANETA

Projekt ŠABLONA I OPJAK – ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ PLANETA je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

Prevence digitální propasti

Projekt na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií.

 

Digitální učební pomůcky

Projekt na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj
informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

 

 

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.