Průběh dne

  • Škola otevírá své brány v 6:00 hodin a příchozí děti mohou trávit čas ve školní družině a Dětském klubu.
  • Od 8:00 do 11:30 (dle tříd a rozvrhů) probíhá dopolední učební blok, včetně přestávek.
  • Odpolední blok, který začíná po obědové pauze, končí ve 13:30/13:45 hod.
  • Od 11:30 mohou žáci trávit čas opět ve školní družině, navštívit kroužky a nebo pobývat v Dětském klubu, který nabízí dětem spoustu herních, výtvarných a sportovních činností a zavírá se v 18:00 hod.