Ochrana osobních dat

Oznámení o jmenování pověřence

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) oznamujeme kontaktní údaje „pověřence“ pro společnost PLANETA – Montessori základní škola s.r.o.:

Ing. et Mgr. Radek Jakob, email: radekjakob@yahoo.com

PLANETA – Montessori základní škola s.r.o., v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření uplatňuje Pravidla chování pro nakládání s osobními údaji.

PLANETA – Montessori základní škola s.r.o., jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu.

PLANETA – Montessori základní škola s.r.o., dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

právo na přístup k osobním údajům,
právo opravu osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů,
právo na omezení zpracování
právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku proti zpracování,
právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů PLANETA – Montessori základní škola s.r.o., a to prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.