Ochrana osobních dat

Oznámení o jmenování pověřence

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) oznamujeme kontaktní údaje „pověřence“ pro společnost PLANETA – Montessori základní škola s.r.o.:

Ing. et Mgr. Radek Jakob, email: radekjakob@yahoo.com