Přijímání dětí

Zápis dětí do první třídy proběhne ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 2020 dle původního plánu. Na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“ (viz příloha níže) budou zápisy organizovány bez přítomnosti dětí, proběhne tedy pouze formální část bez části motivační. Plánovaný počet přijímaných dětí do prvního ročníku je 18. Do termínu zápisu (nejpozději do 3. 4. 2020) je nezbytné škole doručit přihlášku viz formulář ke stažení níže a to prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou případně po předchozí domluvě osobně ve škole.

K základnímu vzdělávání ve škole Planeta – Montessori základní škola s.r.o. budou děti přijímány dle těchto kritérií:

  1. Vyplnění dotazníku zákonným zástupcem v průběhu zápisu (bude doručen po obdržení přihlášky).
  2. Dítě navštěvuje školní klub pro předškoláky školy Planeta.
  3. Sourozenec dítěte již navštěvuje školu Planeta.
  4. Zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem školy Planeta.

Stanovení pořadí:
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s kritérii uvedenými výše. V případě potřeby rozhodnutí o pořadí při stejném počtu bodů rozhodne o pořadí losování, které proběhne za přítomnosti člena školské rady a ředitele školy.

Výsledky zápisu žáků pro školní rok 2020/2021

Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno,  do prvního ročníku máme poslední volné místo.

 

V průběhu školního roku 2019/2020 přijímáme děti do 1. až 6. třídy. Pro podrobnější informace ohledně přijímacího řízení nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle +420 777 297 382.

6. 1. 2020 jsme otevřeli Školní klub pro předškoláky, který probíhá od ledna do dubna každé pondělí od 14:30 do 15:30 u nás ve škole ve třídě Země. Klub je určený pro zájemce o naši školu. Budoucí prvňáčci se zde seznamují s principy Montessori pedagogiky, pomůckami a poznávají své budoucí spolužáky i průvodce. V případě zájmu si, prosím, rezervujte místo na michal@skolaplaneta.cz.