PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

ZÁPIS

ZÁPIS  – VÝSLEDKY

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitel mateřské školy PLANETKA – Montessori mateřská škola, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení viz dokument níže.

 

V příloze naleznete Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Přílohu k žádosti, oba dokumenty nám prosím vyplněné a podepsané doručte nejpozději do 19. 4. 2024  jedním z níže uvedených způsobů:

* datovou schránkou, ID naší datové schránky je ytjmccc  (preferujeme)
* e-mailem opatřeným elektronickým podpisem na adresu: sarka@skolaplaneta.cz,
* osobním podáním v ředitelně školy po předchozí domluvě (sarka@skolaplaneta.cz)
* poštou

Zápis se bude konat v naší školce ve dnech 6. a 7. 5. 2024 od 15:00 hod.

Nejpozději do 30.4.2024 (po doručení Vaší Žádosti) Vám bude zaslána pozvánka k zápisu a odkaz na rezervační systém, kde si vyberete datum a čas zápisu.

Kritéria pro přijetí:

– vztah rodiny k Montessori metodě
– dovršení věku 3 let k 31. 8. 2024 (pokud kapacita nebude naplněna mohou se přijmout děti mladší 3 let)
– děti, které nenosí pleny, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádřit své potřeby
– sourozenec v Planetě – Montessori základní škole či Planetce – Montessori mateřské škole
– děti s předchozí zkušeností s Montessori přístupy (např. přechod z jiné MŠ)

Vyrozumění bude zveřejněno do 30ti dnů od konání zápisu.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme!

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ V PRŮBĚHU ROKU

Do naší školky PLANETKA – Montessori mateřská škola přijímáme tříleté očkované děti na každodenní a celoroční docházku. Děti nejprve absolvují týdenní adaptační docházku na zkoušku.

PRŮBĚH ADAPTAČNÍHO TÝDNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Součástí přijetí dítěte do školky je adaptační týden, ve kterém se děti v  bezpečném prostředí školky seznamují s prostorem, s programem ve třídě a venku a s průvodci.

Průběh adaptace:
1 den
8:00-9:00 – pobyt dítěte v MŠ
Víme, že první den ve školce je náročný na psychiku dítěte i rodiče. Proto první den doporučujeme
rodičům absolvovat hodinový pobyt v MŠ společně. Aby se dítě cítilo v bezpečí cizího prostředí může
rodič zůstat na blízku a být dítěti na dohled například v šatně, která je součástí MŠ, a ze které jde vidět
do třídy.

2 den
8:00-9:00 – pobyt dítěte v MŠ
Po průběhu adaptace z prvního dne domlouváme s rodičem dítěte další postup adaptace. Zpravidla
druhý den rozvíjíme u dítěte jeho samostatnost a dítě zkouší být ve školce 1 hodinu bez rodičů.

3 den
8:00-12:00 – pobyt dítěte v MŠ
Třetí den adaptace a práce s rozvojem samostatnosti dítěte přichází dítě do školky jako ostatní děti.
Pobývá ve školce po celý dopolední program, který zahrnuje svačinu i oběd. Dítě se seznamuje
s prostředím a poznává své nové kamarády.

4 den
8:00-12:00 – pobyt dítěte v MŠ
Čtvrtý den adaptace probíhá stejně jako den třetí.

5 den
8:00-12:00 – pobyt dítěte v MŠ
Pokud se dítě jeví adaptované, je vítáno zůstat ve školce již na celý den.