Projekty

Realizované projekty

ŠABLONA OPJAK I - ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PLANETKA

Projekt ŠABLONA OPJAK I – ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PLANETKA je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.