JAK TO U NÁS FUNGUJE

DEN V PLANETCE

Den v Planetce začíná přivítáním se v šatně s asistentkou nebo průvodkyní. Děti jsou vybízeny, aby si obuly papuče u své skříňky a vcházejí do Montessori připraveného prostředí. Naše třída je rozdělena do pěti oblastí – praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika a kultura.

Během adaptačních týdnů zahajujeme společné ráno ranním komunitním kruhem, resp. elipsou, na níž všichni sedíme. Na elipse se seznamujeme s různými tématy, učíme se básně, říkadla či pranostiky, sdílíme, co se nám líbí, nelíbí, co rádi děláme, co jsme zažili a hrajeme adaptační hry sloužící ke stmelení kolektivu, cvičení trpělivosti či důvěry. Komunitní kruh zakončujeme chůzí po elipse za zvuků příjemné hudby, která nás zklidní a harmonizuje. Po adaptačních týdnech využíváme elipsu jako Montessori pomůcku a nescházíme se na ní hromadně. Následuje tříhodinový pracovní cyklus (jeden z hlavních principů Montessori výchovy) a jeho součástí je pobyt venku, svačina i pitný režim. Po hodinovém pobytu venku, na procházce nebo v lese, je čas na oběd. Starší děti pomáhají s přípravou stolů a roznášejí polévku. Po obědě se děti rozdělují do dvou skupin – spící a nespící. Spící děti odcházejí do spací místnosti, oblékají si pyžamo a usínají. Druhá skupina využívá tento čas k odpočinku s průvodkyní a věnují se čtení s porozuměním. Po přibližně dvaceti minutách mohou nespící děti opět využívat prostory Montessori třídy pro tichou činnost, práci s pomůckami, práci ve skupině nebo logopedické procvičování.

Odpolední svačina je k dispozici od 14:00 a po celé odpoledne. Pokud je příznivé počasí, tráví děti odpoledne venku na školní zahradě, kde mohou také posvačit. Často se věnují práci se zahradnickým náčiním, rády využívají skluzavky, pískoviště, houpačku i kolotoč. Na dlouhá a mrazivá odpoledne je ve třídě Montessori připravené prostředí, pohybové aktivity (opičí dráha), stavebnice, lego, výtvarné materiály, hudební nástroje a podobně.

Provozní doba školky: pondělí – pátek 7:00 – 17:00

JAK SE U NÁS UČÍ

V naší mateřské škole učíme podle metody Marie Montessori a na prvním místě je pro nás dítě a jeho individuální potřeby. Naším cílem jsou šťastné děti připravené na cestu jejich životem. Přirozeným způsobem a laskavou komunikací vedeme děti k samostatnosti a touze zkoumat, poznávat a objevovat sebe samé, jejich možnosti pro svůj budoucí život a svět. Přistupujeme k dětem individuálně, s respektem, soucitem a porozuměním k jejich vývoji. Naše Montessori průvodkyně denně pečují o připravené prostředí školky a pomáhají dětem rozvíjet jejich dovednosti a vlastnosti. Vedou děti k zodpovědnosti a lásce k nim samým, ke společnosti a světu, na jehož tvoření se podílí. Pomáhají dětem se stát samostatnými a sebevědomými bytostmi, které si uvědomují svou vlastní hodnotu. Každý den si naší školce užíváme spoustu legrace.