ŠKOLNÉ

V souladu s článkem VI, bodu 2. Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání a péče o dítě, dochází k navýšení školného od školního roku 2024/2025 (tzn. s účinností od 1. 9. 2024) o 8,33% ve srovnání se školním rokem 2023/2024.

Podrobné informace o našem školném Vám rádi poskytneme osobně, případně na emailové adrese info@skolaplaneta.cz.