STRAVOVÁNÍ

Stravování zajišťuje Planetka – Montessori mateřská škola, a to v prostorách mateřské školy Planetka, ul. Nad Rybníkem 3019, Frýdek-Místek.

Důležité informace:

Všichni strávníci mají automaticky přihlášený oběd na každý den školní docházky. Obědy lze odhlásit do 13:00 předchozího dne v aplikaci Edupage.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny Šárku Prymusovou, tel.: 607 351 802.